Adatkezelési tájékoztató

A Doktor-Alarm Biztonságtechnikai és Informatikai Kft. (továbbiakban adatkezelő) székhelye: 6728 Szeged, Nagyszombati utca 41. a https://doktoralarm.hu weboldalon (továbbiakban honlap) a felhasznált programokkal automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 1. Adatkezelés célja:

A honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 1. Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Infotv.), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletei. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 1. Adatkezelés érintettjei:

A honlapra látogatók, és a honlapon regisztrált ügyfelek.

 1. A kezelt adatok köre:

A számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok (beállított nyelv) és a meglátogatott oldal címe. A releváns kulcsszavak gyűjtése statisztikai célból.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 1. A tárhely szolgáltató neve, és elérhetősége:

3 in 1 Hosting Bt. Szigetszentmiklós Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem alkalmaz, külföldi országba nem továbbít adatokat.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személy:

Mikula Ferenc ügyvezető                  

Elérhetőségek:    Telefon: +36 30 687 1040   info@doktor-alarm.hu

 1. Felügyeleti szerv:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: https://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Fogalom meghatározások az adatvédelemben:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 1. A honlapon alkalmazott sütikről tájékoztatást az alábbi linken olvashat:

Cookie Policy

Kapcsolódó képek: